Hartinfarct

Hartinfarct

Een hartinfarct, myocardinfarct of hartaanval wordt veroorzaakt door een plotse onderbreking van de bloedtoevoer naar de hartspier waardoor de spier gedeeltelijk afsterft.

De ziekte komt zeer vaak voor en kan fataal zijn: de Wereld Gezondheidsorganisatie schatte dat in 2004 12,2% van alle sterfgevallen in de wereld te wijten waren aan een hartinfarct.

Hoewel in dalende lijn, ligt dit percentage in Westerse landen nog hoger: In de Verenigde Staten is 1 op 3 sterfgevallen te wijten aan een hartinfarct.